سوسن ژو

/susan-zhou/

سوسن ژو

ټیلیفون: 626-321-2372
بریښنالیک:susan@aaalendings.com
Wechat: ZNF6966
ویب پاڼه: https://aaalendings.com/Officer -SusanZhou

زما په اړه:
DRE# 02141625 |NMLS# 2117760
AAA پورونه |NMLS# 295075
117 S. Garfield Ave. Alhambra, CA 91801

غیر QM پور

3/12/24/ د بانک بیان
د شتمنیو ضایع کول
ATR- په بشپړ ډول
د DSCR پروګرام
د P&L پروګرام
بهرني ملي پور

QM پور

د پور سره مطابقت
لوړ بیلانس پور
جمبو پور

مستقیم پور ورکوونکی
24HRS د باران وخت